แคมป์วิ่ง CNX Multisports Coaching

คอร์สอบอบรมฟรี จาก CNX

กิจกรรมแคมป์วิ่ง CNX Multisports Coaching จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พ.ค.2565
ณ.สถานที่แคมป์วิ่ง จุดที่ 5 Sky Lane 
เพื่อส่งเสริมทักษะ

  • Basic running
  • Warm-ups, drills, dynamics activation running
  • Strength thaining
  • Circuit thaining
  • Cooldowns