หลักสูตร

COURSE FOR KIDS สำหรับเด็ก

COURSE

เรียนออนไลน์ผ่านทาง

● Smart phone ● Computer ● Line Groups

เนื้อหามี VDO Training สามารถดูได้ ตลอด 24 ช.ม.

ตรวจการบ้าน พร้อมทั้งชี้แนะแนวทาง

ติดตามลูกเทรนใน Line Groups

มีการประชุมมิสติ่งผ่านทาง Google meet 

ให้คำแนะนำพร้อมปรับพื้นฐานการวิ่งจากโค้ชมืออาชีพ

 


ราคาจากปกติ 2500฿ เหลือเพียง 1,500฿

เรียนกับโค้ชโดยตรง 

ผ่านการฝึกที่ออกแบบมาจากโค้ชมืออาชีพ

สอนตั้งแต่พื้นฐาน พร้อมปรับฟอร์มการวิ่ง 

และ จะมีการเชิญแรกรับเชิญพิเศษที่เกี่ยวข้องกับไตรกีฬา

● วิ่ง ● ปั่น ● ว่าย  มาพบปะกับลูกเทรน เดือนละ 1 ครั้ง

(เจอโค้ช 3 ครั้ง / สัปดาห์)

 

 


ราคาจากปกติ 3500฿ เหลือเพียง 3,000฿

เรียนกับโค้ชโดยตรงและมีเนื้อหาออนไลน์

พร้อมปรับฟอร์มการวิ่ง แนะนำและให้คำปรึกษา

และมี VDO Training สามารถดูได้ ตลอด 24 ชม

(เจอโค้ช 2 ครั้ง / สัปดาห์)

 

 

 

 


ราคาจากปกติ 3500฿ เหลือเพียง 2,000฿

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

NORMAL COURSE สำหรับผู้ใหญ่

COURSE

เรียนออนไลน์ผ่านทาง

● Smart phone ● Computer ● Line Groups

เนื้อหามี VDO Training สามารถดูได้ ตลอด 24 ช.ม.

ตรวจการบ้าน พร้อมทั้งชี้แนะแนวทาง

ติดตามลูกเทรนใน Line Groups

มีการประชุมมิสติ่งผ่านทาง Google meet 

ให้คำแนะนำพร้อมปรับพื้นฐานการวิ่งจากโค้ชมืออาชีพ

 


ราคาจากปกติ 2500฿ เหลือเพียง 2000฿

เรียนกับโค้ชโดยตรง 

ผ่านการฝึกที่ออกแบบมาจากโค้ชมืออาชีพ

สอนตั้งแต่พื้นฐาน พร้อมปรับฟอร์มการวิ่ง 

และ จะมีการเชิญแรกรับเชิญพิเศษที่เกี่ยวข้องกับไตรกีฬา

● วิ่ง ● ปั่น ● ว่าย  มาพบปะกับลูกเทรน เดือนละ 1 ครั้ง

(เจอโค้ช 3 ครั้ง / สัปดาห์)

 

 


ราคา 3,500฿  รับจำนวนจำกัด!

เรียนกับโค้ชโดยตรงและมีเนื้อหาออนไลน์

พร้อมปรับฟอร์มการวิ่ง แนะนำและให้คำปรึกษา

และมี VDO Training สามารถดูได้ ตลอด 24 ชม

(เจอโค้ช 2 ครั้ง / สัปดาห์)

 

 

 

 


ราคาจากปกติ  3500฿  เหลือเพียง 2999฿

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

พิเศษด่วน สำหรับเด็ก FOR KIDS

    • โปรโมชั่นพิเศษสมัครเป็นกลุ่มๆละ 5 คน ราคาพิเศษ
      999 บาท/คอร์ส/คน
    • เเนะนำให้เรียน On-site เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
    • พิเศษชั้นที่ 2 สมัครก่อนใครได้รับสิทธิ์เรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่พลอย ด่วน!! จำนวนจำกัด
ลงทะเบียนเลยตอนนี้

 จุดเด่นของคอร์ส 

(1) เรียนรู้การเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกต้อง เพื่อเป้าหมายในการวิ่งที่มีประสิทธิภาพ Economy Run
(2) โปรแกรมซ้อมที่เหมาะสมกับระยะการแข่งขันและสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาขีคความสามารถสูงสุด
(3) ลดปัญหาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมและแข่งขัน
(4) การเรียนรู้ถึงวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการแข่งขัน ทั้งในเรื่องของโภชนาการ การพักผ่อน ฯลฯ
(5) โปรแกรมมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและศักยภาพแต่ละบุคคล
(6) มีการประเมินผลการฝึกซ้อมเป็นระยะ
(7) มีการสรุปและให้คำแนะนำก่อนและหลังการฝึกซ้อม
(8) เข้าร่วมกลุ่มปิดเพื่อแลกเปลี่ยนและซักถามข้อสงสัยในการฝึกซ้อมทุกอาทิตย์
(9) สามารถดูแลเด็กได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
(10) มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติแบบตัวต่อตัว เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้